Có 1 kết quả:

yǔ bù

1/1

yǔ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rain tarp

Một số bài thơ có sử dụng