Có 1 kết quả:

huò jiā pī

1/1

huò jiā pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

okapi (Okapia johnstoni)