Có 1 kết quả:

lòu xiàng

1/1

lòu xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to show one's true colors