Có 1 kết quả:

hēi méi nǐ zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese barbet (Megalaima faber)