Có 2 kết quả:

餛飩 hồn đồn馄饨 hồn đồn

1/2

hồn đồn

phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh bao

Từ điển trích dẫn

1. Hoành thánh, vằn thắn (giọng Quảng Đông). Tức là món ăn dùng thịt bò, heo, tôm... trộn với củ cải, rau hẹ... làm nhân, bọc trong lớp bột mì tráng mỏng theo hình tam giác, rồi đem hấp hoặc chiên. Còn gọi là “biển thực” 扁食, “biển thực” 匾食, “cốt đột” 鶻突, “sao thủ” 抄手, “vân thôn” 雲吞. § Trong các từ này, hai chữ “vân thôn” 雲吞 lạ nhất, vì không liên quan gì tới chuyện ăn uống. Theo một giai thoại, nhà thơ đất Quảng Đông “Hà Đạm Như” 何淡如 (1820-1913) làm đối liên: “Hữu tửu hà phương yêu nguyệt ẩm, Vô tiền nả đắc thực vân thôn” 有酒何妨邀月飲, 無錢那得食雲吞; vế thứ hai ý nói "không tiền thì làm sao được ăn hồn đồn (hoành thánh)". Nhưng hai chữ "hồn đồn" đều là danh từ, không đối được với hai chữ "nguyệt ẩm" (danh từ + động từ). Hà Đạm Như bèn sửa thành "vân thôn" (cùng âm đọc theo giọng Quảng Đông) nghĩa là "mây nuốt": hai vế bây giờ đối nhau chan chát. Tạm dịch: "Có rượu hề chi mời nguyệt uống, Không tiền sao được nuốt mây trôi".

hồn đồn

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh bao