Có 1 kết quả:

國士 quốc sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học giỏi, danh tiếng trong nước. Người tài giỏi trong nước. Đoạn trường tân thanh có câu: » Từ rằng quốc sĩ xưa nay, Chọn người tri kỉ một ngày được chăng «.