Có 2 kết quả:

疮痍 sang di瘡痍 sang di

1/2

sang di

giản thể

Từ điển phổ thông

đau loét

Bình luận 0