Có 1 kết quả:

𪿱 phon

1/1

phon

U+2AFF1, tổng 16 nét, bộ thạch 石 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phon (vôi)