Bộ kỳ (qí) 示

Các biến thể: 示, 礻

Giải nghĩa: thần đất.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

𥘅

5 nét

𥘆

19 nét

𥜘

20 nét

𥜛 𥜠 𥜣 𥜥

21 nét

𥜦 𥜧

23 nét

𥜱

24 nét

𥜸

26 nét

𥜷

27 nét

𥜹

28 nét