Bộ võng (wǎng) 网

Các biến thể: 网, 罒

Giải nghĩa: cái lưới.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

𦉪 𦉫

5 nét

𦉰

6 nét

𦉭 𦉮 𦉳

21 nét

22 nét

23 nét

𦌽 𦍅

24 nét

𦌾 𦌿 𦍄

25 nét

𦍃

26 nét

𦍆

27 nét

𦍇 𦍈

28 nét

𦍊