Bộ tân (xīn) 辛

Các biến thể: .

Giải nghĩa: cay, vất vả.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt. Dùng âm Nôm Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

7 nét

8 nét

𨐌

10 nét

𨐍 𨐎

11 nét

𨐏

12 nét

𨐓

13 nét

𨐔 𨐕

14 nét

17 nét

𨐨 𨐯

18 nét

𨐲

19 nét

𨐵 𨐶 𨐹

20 nét

𨐼

21 nét

22 nét

𨐾

24 nét

𨑀

29 nét

𨑁

30 nét

𨑂