Bộ ấp (yì) 邑

Các biến thể: 邑, 阝

Giải nghĩa: vùng đất phong.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

𨙪

22 nét

𨟄 𨟨

23 nét

𨟪 𨟫 𨟬 𨟭

26 nét

𨟯

28 nét

𨟩 𨟮