Bộ tiêu (biāo) 髟

Các biến thể: 髟

Giải nghĩa: tóc dài, sam, cỏ phủ mái nhà.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

10 nét

12 nét

𩫴 𩫷

13 nét

𩫺 𩫽

27 nét

𩰁 𩰂 𩰃

28 nét

𩰆 𩰇

29 nét