Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

10 nét

14 nét

𢲵

15 nét

𢵄