Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

𨺗

11 nét

12 nét

𣁾