Tìm chữ theo âm Quảng Đông: fu5

6 nét

11 nét

12 nét