Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gou3

7 nét

9 nét

12 nét

14 nét

15 nét

17 nét