Tìm chữ theo âm Quảng Đông: hek3

6 nét

8 nét

12 nét