Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

2 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

𧙗

12 nét

14 nét

18 nét