Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

7 nét

𨚫

8 nét

9 nét

12 nét

13 nét

16 nét