Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

10 nét

11 nét

𢲲

12 nét

𧚅

13 nét

18 nét