Tìm chữ theo âm Quảng Đông: nau2

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét