Tìm chữ theo âm Quảng Đông: ngap1

6 nét

12 nét

15 nét