Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

8 nét

使

9 nét

13 nét

𧳅

15 nét

16 nét

𩢲