Tìm chữ theo âm Quảng Đông: sat3

14 nét

15 nét

16 nét