Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

𢱑

13 nét