Tìm chữ theo âm Quảng Đông: hai1

4 nét

𡚦

8 nét

9 nét

14 nét