Tìm chữ theo âm Quảng Đông: faai1

12 nét

15 nét

18 nét