Tìm chữ theo âm Quảng Đông: nim2

5 nét

11 nét

16 nét