Có 1 kết quả:

nghĩa tử

1/1

nghĩa tử

giản thể

Từ điển phổ thông

con nuôi