Có 1 kết quả:

á tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai thứ.

Một số bài thơ có sử dụng