Có 1 kết quả:

hệ tiểu

1/1

hệ tiểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tí hon, nhỏ bé