Có 1 kết quả:

tục luỵ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mối ràng buộc phiền tạp ở đời.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc tầm thường ở đời. Cung oán ngâm khúc : » Mùi tục luỵ nhường kia cay đắng «.

Một số bài thơ có sử dụng