Có 1 kết quả:

thương hàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đông y gọi chung các bệnh ngoại cảm do thân thể bị nhiễm khí lạnh, trúng gió.
2. Tên bệnh do vi khuẩn truyền nhiễm ở trong ruột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh sốt do thân thể bị tổn hại vì khí lạnh ở bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng