Có 1 kết quả:

san hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. In ra sách và phát hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

In ra và đem đi khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0