Có 1 kết quả:

lực hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hết sức làm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết sức làm lụng.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0