Có 1 kết quả:

hoá tiêm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sợi hóa học, sợi nhân tạo. § Tiếng Anh: chemical fibre.