Có 1 kết quả:

hiệp trấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ, phụ tá quan Tổng trấn.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0