Có 1 kết quả:

ấn hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con tem, ta còn gọi là bưu hoa ( stempel, timbre ).