Có 1 kết quả:

ấn hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. In sách vở và phân phối đi các nơi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

In sách vở báo chí và phân phối đi khắp nơi.