Có 1 kết quả:

nguyên tử năng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạch nhân, khi biến hóa phân liệt hoặc dung hợp, phóng ra năng lượng rất lớn. § Còn gọi là “hạch năng” 核能.