Có 1 kết quả:

sử quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên quan thời xưa, lo việc biên soạn lịch sử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan thời xưa, chuyên lo việc biên soạn lịch sử nước nhà.

Một số bài thơ có sử dụng