Có 1 kết quả:

phụng hành

1/1

phụng hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

theo đuổi, thực hiện đến cùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo lời mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0