Có 1 kết quả:

uy nghiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ khó khăn chặt chẽ khiến người khác nể sợ.

Một số bài thơ có sử dụng