Có 1 kết quả:

tử tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai và con dâu. Chỉ chung con cái.