Có 1 kết quả:

tử tôn

1/1

tử tôn

giản thể

Từ điển phổ thông

con cháu, hậu duệ