Có 1 kết quả:

tử cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ở của đứa con trong bụng mẹ, tức cái dạ con của đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng