Có 1 kết quả:

tử quy

1/1

tử quy

giản thể

Từ điển phổ thông

chim đỗ quyên, chim cuốc