Có 1 kết quả:

tử âm

1/1

tử âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuận tai, êm ái, du dương