Có 1 kết quả:

tôn tử

1/1

tôn tử

giản thể

Từ điển phổ thông

cháu trai gọi bằng ông bà